Συνεδρίαση: 13 Μαΐου 1940

Πρακτικά uoadl:65704 634 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 13 Μαΐου 1940
Χρονική κάλυψη:
19400513
Σημειώσεις:
Στον τόμο 22 περιλαμβάνεται το β΄ μισό της συνεδρίασης. Το α΄ μισό περιλαμβάνεται στον τόμο 21.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Παπαδημητρίου Χρ., διδάκτωρ, δοκιμασία
Κολυβήρα-Τζιβανιώτου Χαρά, διδάκτωρ, δοκιμασία
Τακτικός Γ., διδάκτωρ, δοκιμασία
Κρητικού Χρ., διδάκτωρ, δοκιμασία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41