Συνεδρίαση: 23 Μαΐου 1940

Πρακτικά uoadl:65782 556 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 23 Μαΐου 1940
Χρονική κάλυψη:
19400523
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Κυριάκης Λ., υφηγεσία, ανάπτυξη
Παναγιώτου Π., υφηγεσία, ανάπτυξη
Νικόπουλος Ι., διατριβή, ανάπτυξη
Πολυδωρίδης Ι., διδάκτωρ, δοκιμασία
Χρηστίδου-Χρυσάφη Ελεονώρα, διδάκτωρ, δοκιμασία
Δημητρίου Χρ., δίπλωμα, αναγνώριση
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.