Συνεδρίαση: 7 Ιουνίου 1940

Πρακτικά uoadl:65785 589 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 7 Ιουνίου 1940
Χρονική κάλυψη:
19400607
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αρχαιρεσίες
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Εγχειρητική και Τοπογραφική Ανατομική, έδρα, καθηγητής
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.