Συνεδρίαση: 12 Ιουνίου 1940

Πρακτικά uoadl:65786 481 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 12 Ιουνίου 1940
Χρονική κάλυψη:
19400612
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αρχαιρεσίες
Διδακτικό Προσωπικό
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Εγχειρητική και Τοπογραφική Ανατομική, έδρα, καθηγητής
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.