Συνεδρίαση: 21 Οκτωβρίου 1940

Πρακτικά uoadl:65789 484 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 21 Οκτωβρίου 1940
Χρονική κάλυψη:
19401021
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Έδρα Α΄ Χειρουργικής Κλινικής, κατάργηση
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.