Συνεδρίαση: 25 Oκτωβρίου 1940

Πρακτικά uoadl:65790 480 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 25 Oκτωβρίου 1940
Χρονική κάλυψη:
19401025
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Διπλώματα, αναγνώριση
Νικολαίδης Εμμ., διατριβή επί διδακτορία
Γράτζας Δημ., διατριβή επί διδακτορία
Δούκας Χρ., διατριβή επί διδακτορία
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.