Συνεδρίαση: 24 Ιανουαρίου 1941

Πρακτικά uoadl:65792 576 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 24 Ιανουαρίου 1941
Χρονική κάλυψη:
19410124
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Διπλώματα, αναγνώριση
Διατριβές επί διδακτορία
Διδάκτορες, δοκιμασία
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.