Συνεδρίαση: 21 Φεβρουαρίου 1941

Πρακτικά uoadl:65793 477 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 21 Φεβρουαρίου 1941
Χρονική κάλυψη:
19410221
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Γιαννακάκης Ν., διδάκτωρ, αναγόρευση
Λιβαθινόπουλος Γ., διδάκτωρ, αναγόρευση
Τσούκας Σ., διδάκτωρ, αναγόρευση
Μπαλούρδας Θ., διατριβή, δοκιμασία
Παπαεμμανουήλ Σάββας, διατριβή επί διδακτορία
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.