Συνεδρίαση: 9 Μαΐου 1941

Πρακτικά uoadl:65794 444 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 9 Μαΐου 1941
Χρονική κάλυψη:
19410509
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Κοντιάδης Ξεν., θάνατος, συλληπητήρια, επιστημονικό μνημόσυνο
Μπαλούρδας Θ., διατριβή, ανάπτυξη
Παπαεμμανουήλ Σάββας, διατριβή επί διδακτορία, δοκιμασία
Λέρτας Κ., διατριβή επί διδακτορία, δοκιμασία
Κωνσταντινίδης Β., διατριβή, δοκιμασία
Λέρτας Κ., διατριβή επί διδακτορία, ανάπτυξη
Κωνσταντινίδης Β., διατριβή, ανάπτυξη
Ανδρικόπουλος Κ., διατριβή, ανάπτυξη
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.