Συνεδρίαση: 16 Μαΐου 1941

Πρακτικά uoadl:65795 566 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 16 Μαΐου 1941
Χρονική κάλυψη:
19410516
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Διδάκτορες, αναγόρευση
Καραπιπέρης Κ., διδάκτωρ, δοκιμασία
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.