Συνεδρίαση: 23 Μαΐου 1941

Πρακτικά uoadl:65796 460 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 23 Μαΐου 1941
Χρονική κάλυψη:
19410523
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Σιγαλός Π., υφηγεσία, ανάπτυξη
Σωτηριάδου Έλλη, υφηγεσία, ανάπτυξη
Κωνσταντινίδης Β., διατριβή, ανάπτυξη
Παπαεμμανουήλ Σάββας, διατριβή επί διδακτορία, ανάπτυξη
Λέρτας Κ., διατριβή επί διδακτορία, ανάπτυξη
Περδίκης Ι., διατριβή, ανάπτυξη
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.