Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Υποφάκελος uoadl:65958 85 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1885-1886
Ταξιθετικός αριθμός:
176.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
73 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Παναγιώτης Μανέτας, υπουργός, γνωστοποίηση, διορισμοί, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εμμανουήλ Ροΐδης, έφορος, Ορυκτολογικό Μουσείο, Εμμανουήλ Γιαννόπουλος, επιμελητής,
Παύλος Ιωάννου, καθηγητής, Χειρουργική Ανατομία, Ξενοφών Φλωριάς, προσωρινός διορισμός, βοηθός, Χειρουργικό Μουσείο, Παντελής Ιατρόπουλος, φοιτητής,
Εθνικό Πανεπιστήμιο, Νικόλαος Γουναράκης, γραμματεύς, ορκομωσία, διορισμός,
Αχιλλέας Γεωργαντάς, Τοξικολογικό εργαστήριο, αίτηση, διορισμός, Ευστάθιος Ιωάννου, προσωρινός βοηθός, Κωνσταντίνος Βουδούρης, υπηρέτης, μισθός,
Γενική Χημεία, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, πρόταση, διορισμός, Χημείο, βοηθός, Δημήτριος Χέλμης, τελειόφοιτος, Ιωάννης Τρικκαληνός, επιμελητής, Σπυρίδων Οικονομίδης, παύση, αναφορές, παράπονα, κανονισμός επιμελητή,
Φυσιογραφικό Μουσείο, Ηρακλής Μητσόπουλος, έφορος, αίτημα, διορισμός, Γιαννόπουλος, επιμελητής, Ορυκτολογικό Μουσείο, Θεόδωρος Σκούφος, επαναφορά,
Δημήτριος Σπ. Μπαλάνος, βοηθός, Χειρουργική Κλινική, παραίτηση, Φιλοποίμην Βερενίκης, φοιτητής, Ιατρική, βοηθός, διορισμός,
Χρήστος Τοπάλης, βοηθός, Τοξικολογικό εργαστήριο, παραίτηση, Αχιλλέας Γεωργαντάς, αίτημα, πλήρωση, θέση,
Βοτανική, Ανδρέας Σακελλαρόπουλος, προσωρινός προπαρασκευαστής, διορισμός,
Παναγιώτης Αγάπης, ωρολογοποιός, ανάθεση, επισκευή,
Αναστάσιος Χρηστομάνος, αναφορές, παράπονα, κανονισμός, Χημείο, επιμελητής,
Ηρακλής Μητσόπουλος, Φυσιογραφικό Μουσείο, έφορος, αίτημα, πρόταση, Εμμανουήλ Γιαννόπουλος, διορισμός, επιμελητής, Ορυκτολογικό μουσείο, ορκομωσία, Θ. Σκούφος, επιστροφή,
Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής, αίτηση, Κ. Μασχαλάρης, βοηθός, απόλυση,
Δημήτριος Ανδρέου, βοηθός, Παθολογικό μουσείο,
Ιατρική σχολή, Αναστάσιος Ζίννης, κοσμήτωρ, συνεδρίαση, σύσταση, πρόταση, διορισμός, Χαρίλαος Ολύμπιος, επιμελητής, Ανατομικό Φροντιστήριο, Κ. Μητσάλης, υφηγητής, Τοπογραφική Ανατομία,
Σπυρίδων Μηλιαράκης, επιμελητής, Βοτανικό μουσείο, αίτηση, Γεώργιος Σαρλής, καθαριστής, αντικατάσταση,
Κωνσταντίνος Δηληγιάννης, πρύτανης, εγκρίσεις
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77