Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:65959 39 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Χρονική κάλυψη:
1885-1886
Ταξιθετικός αριθμός:
136.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
15 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
Άδειες, αιτήματα, Θεοβάλδος Κρύπερ, επιμελητής, Ευρυτανία, Φυσιογραφικό μουσείο, συλλογή, πλουτισμός, Γεώργιος Κρίνος, Εσπερία, Τηλέμαχος Κομνηνός, επιμελητής, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, Ξενοφών Ψαράς, καθηγητής, εξωτερικό, Θεόδωρος Αφεντούλης, λόγοι υγείας, Α. Φαρσής, Πάτρα, υποθέσεις, Κωνσταντίνος Κόντος, Χίος, Κωνσταντίνος Δηληγιάννης, πρύτανης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Παναγιώτης Μανέτας, υπουργός, εγκρίσεις
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16