Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού

Υποφάκελος uoadl:65960 91 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια 

Χρονική κάλυψη:
1885-1886
Ταξιθετικός αριθμός:
121.7
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
16 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται δύο σελίδες στη γερμανική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συνέδρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Δηληγιάννης, πρύτανης, Aκαδημαϊκή σύγκλητος, απόφαση, αποστολή, αντιπρόσωποι,
Πανεπιστήμιο, Χαϊδελβέργη, πεντακοσιετηρίδα, τελετή, Μιλτιάδης Βενιζέλος, Κωνσταντίνος Κωστής, καθηγητές, Νικόλαος Γουναράκης, γραμματέας, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Παναγιώτης Μανέτας, υπουργός, έγκριση, πίστωση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16