Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:65963 85 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Υποτροφίες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Χρονική κάλυψη:
1885-1886
Ταξιθετικός αριθμός:
222.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
21 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται τέσσερις σελίδες στην ιταλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Υποτροφίες, Αριστεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Παναγιώτης Σπ. Παμπούκης, αίτηση, χορήγηση, υποτροφία, σπουδές, πραγματεία, κατάθεση, ασθένεια, ερυθρά, Pasteur, Cornil,
Ανδρέας Κεφαλληνός, ινδική γλώσσα, φιλολογία, Φλωρεντία, διαμονή, παράταση,
Αλ. Λαμπρόπουλος, φιλολογία, ιστορία, συνδρομή,
Ι. Μπουκουβάλας, ελληνική φιλολογία, διδάκτωρ, Εμμ. Ι. Ζολώτας, προλύτης, Θεολογική σχολή,
Ιωάννης Τρικαλληνός, αναφορά, επιστολή,
Αλεξανδρόγιαννος, ιατρός, λύσσα, θεραπεία, Pasteur, Βαλακάκης, Αρ. Πετρίνης, σκέψεις, σύσταση, ίδρυση, θεραπευτήριο, Παρίσι, Ρώσοι ιατροί, έρευνα, φιλοξενία,
Βασίλειος Μυστακίδης, υπότροφος, διορισμός, κληροδότημα, Παρασκευάς Νικολάου, Βάρνα, ελληνική κοινότητα,
Κωνσταντίνος Δηληγιάννης, πρύτανης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21