Εθνική Βιβλιοθήκη

Υποφάκελος uoadl:65987 136 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία της

Χρονική κάλυψη:
1885-1886
Ταξιθετικός αριθμός:
318.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
184 σελίδες
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται μία σελίδα στην ισπανική, τέσσερις σελίδες στη γαλλική, τρεις σελίδες στην αγγλική και μία σελίδα στη γερμανική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Δηληγιάννης, πρύτανης, σύσταση, επιτροπή, Παναγιώτης Παυλίδης, κοσμήτωρ, Θεολογική σχολή, Χαρίλαος Μελετόπουλος, έφορος, Εθνική βιβλιοθήκη, Νομισματικό Μουσείο, εξέταση, βιβλία, βιβλιοθήκη, γνωμοδότηση, αγορά,
κατάλογοι, Ανδρέας Μάμουκας, υποστράτηγος Χαρμόλαος Ζηνόβιος, κληρονόμοι,
Νικόλαος Πολίτης, υφηγητής, συγκριτική μυθολογία, κατάθεση, συγγράμματα, αίτηση, συνδρομή,
Γεώργιος Πανταζίδης, υφηγητής, Φιλοσοφική σχολή, βιβλία, Σημιτική φιλολογία, εκποίηση,
Γεώργιος Μαρτινέλης, αρχαίοι συγγραφείς, εκδόσεις,
Ιωάννης Λάμπρος, πρόταση, αγορά, αρχαιολογικό σύγγραμμα,
Αχιλλέας Γεωργαντάς, αίτημα, αγορά, αντίτυπα, περιοδικό, Γαληνός, Νομοθεσία, έγκριση,
Αριστ. Στεργιογλίδης, διευθυντής, γυμνασιάρχης, Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, ευχαριστίες,
Υπουργείον επί των Εξωτερικών, Θεόδωρος Δεληγιάννης, υπουργός, διαβίβαση, έντυπα, Γαλλία,
Κωνσταντίνος Δηληγιάννης, πρύτανης, κοινοποίηση, Νομική σχολή, αποστολή, δωρεά, επιστολές, Κοραής, Μασσαλία, κεντρική επιτροπή, καθηγητές, υπογραφές,
Γεώργιος Παρίσης, γραμματεύς, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, έκδοση, συλλογή, Νόμοι, Ανωτέρα, Μέση εκπαίδευση,
Δημόσια Εκαιδευτήρια Χίου, έφοροι, ονόματα, ευχαριστίες, συγγράμματα, δωρεά, παραλαβή, βιβλιοθήκη, Γ. Ι. Ζολώτας, γυμνασιάρχης, Ιωάννης Κ. Χωρέμης, πρόεδρος, κατάλογος,
Μουσείον και Βιβλιοθήκη Ευαγγελικής Σχολής, γραμματεύς, ευχαριστίες,
James Wallace, Wooster University, USA, επιστολή,
Εθνικό Πανεπιστήμιο, πεπραγμένα, επιστημονικές συλλογές, αναγραφή,
Χαρίλαος Μελετόπουλος, έφορος, αποστολή, λογαριασμός, Ν.Γ.Νικολάου, βιβλιοδέτης, πληρωμή,
Ελληνικόν Προξενείον εν Λίβερπουλ, Μ. Α.Ράλλης, πρόξενος, βιβλία, Αμερικανική κυβέρνηση, αποστολή, Τελωνείον Πειραιώς,
Ευάγγελος Παναγιωτόπουλος, Νικόλαος Λάρδης, Ευστ. Φρυδάς, Λάμπρος Αντωνιάδης, Cesar Hage (Καίσαρ Χάζ), K. Χρήστου, Κ. Βούρλης, Μίνως Νικολαΐδης, Αντώνιος Μπουζόπουλος, βιβλιοδέτες, κατάλογος, βιβλία, εργασία, πληρωμές,
Karl Wilberg (Κάρολος Βίλμπεργκ), βιβλιοπώλης, προμήθεια, περιοδικά, αίτημα, πληρωμή,
Δημήτριος Ν. Κίγκος, Ιωάννης Δ. Χαριστιάδης, Φώτιος Α. Μέρμιγκας, διδάκτορες, Νομική, δοκιμασία, βαθμός,
Εμμανουήλ Ροΐδης, έφορος, κλειδιά, απώλεια, ωρολογοποιός, αμέλεια,
Νικόλαος Τζιάκας, δωρεά, χειρόγραφο, χριστιανική διδασκαλία, ευχαριστίες,
Νόμοι, διατάγματα, συλλογή, Ανωτάτη εκπαίδευση, γερμανικές, γαλλικές σχολές, συζήτηση, προτάσεις, βελτίωση,
Ν. Κορέσιος, χήρα, πώληση, βιβλία,
Nieder, διδάκτωρ, Μεσολόγγι, δωρεά, βυζαντινή ιστορία, Νικηφόρος Γρηγοράς,
Ιωάννης Βαλέττας, καθηγητής, Λονδίνο, δωρεά, φωτογραφικό αντίτυπο, Λαυρεντιανός κώδιξ, Σοφοκλής,
Karl Wilberg, βιβλιοπώλης, κατάλογος, βιβλία, βιβλιοθήκη, πλουτισμός,
Κωνσταντίνος Δηληγιάννης, πρύτανης, έγκριση, εντολές, πληρωμές
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186