Νομισματική Συλλογή

Υποφάκελος uoadl:65990 95 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Νομισματική Συλλογή
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της συλλογής

Χρονική κάλυψη:
1885-1886
Ταξιθετικός αριθμός:
359.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
9 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Νομισματική Συλλογή
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Αχιλλεύς Ποστολάκας, νομισματογνώμων, αγορά, νομίσματα, πλουτισμός, συλλογή, Παύλος Λάμπρου, Ιωάννης Λάμπρου, αίτημα, πληρωμή,
Κωνσταντίνος Δηληγιάννης, πρύτανης, έγκριση, εντολή, πληρωμές.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9