Οφθαλμιατρείο

Υποφάκελος uoadl:65992 107 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Οφθαλμιατρείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1885-1886
Ταξιθετικός αριθμός:
358.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
4 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οφθαλμιατρείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ανδρέας Αναγνωστάκης, καθηγητής, διευθυντής, αγορά, πεδιόμετρον, οφθαλμιατρική συλλογή, πλουτισμός, Κωνσταντίνος Δηληγιάννης, πρύτανης, έγκριση, εντολή, πληρωμή.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4