Βρεφοκομείο

Υποφάκελος uoadl:65993 109 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Βρεφοκομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1885-1886
Ταξιθετικός αριθμός:
355.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
3 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βρεφοκομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Εξοπλισμός
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Τελωνείον Πειραιώς, γαλακτούχα άλευρα, διδασκαλία, φοιτητές, Κωνσταντίνος Δηληγιάννης, πρύτανης, εντολή, παραλαβή, πληρωμή.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4