Αστεροσκοπείο

Υποφάκελος uoadl:65994 104 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αστεροσκοπείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1885-1886
Ταξιθετικός αριθμός:
354.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
23 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται δύο σελίδες στη γαλλική και μία σελίδα στη γερμανική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστεροσκοπείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εργαστήρια
Δαπάνες
Εξοπλισμός
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Κ. Κοκκίδης, καθηγητής, αίτημα, προμήθεια, πίστωση, αγορά, όργανο (Universal Instrument), Μόναχο, Μ. Σέντνερ (M. Sendtner), μηχανικός, O. Ney, μηχανικός, Βερολίνο, προμήθεια, όργανα, έκδοση, συναλλαγματική,
βιβλία, παραλαβή, Παρίσι, Bureau des Longitudes,
Πέτρος Πιερρόνης, ωρολογοποιός, χρονόμετρο, προϋπολογισμός, χρηματικό ένταλμα, έκδοση,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Παναγιώτης Μανέτας, υπουργός, Αστεροσκοπείο, καθορισμός, κυριότητα, απόφαση, προσάρτημα, Πανεπιστήμιο,
Αρμόδιος Βλάχος, αρχιτέκτων, Γρηγόριος Εμμανουήλ, τεχνίτης, επισκευή, στέγη, εργασίες, δαπάνη, υπέρβαση, μετεωρολογικά όργανα,
Κωνσταντίνος Δηληγιάννης, πρύτανης, εντολές, πληρωμές
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23