Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:65995 138 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος    

Χρονική κάλυψη:
1894-1895
Ταξιθετικός αριθμός:
188.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
29 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ωρολόγια προγράμματα
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Άγγελος Βλάχος, υπουργός, Μαθήματα, Πρόγραμμα, Υποβολή, Έγκριση, Ιωάννης Χατζιδάκης, πρύτανης, Θερινό εξάμηνο, Διδασκαλία, Σχολές, Κοσμήτορες, Δημήτριος Καλλιφρονάς, υπουργός, Χειμερινό Εξάμηνο, Αθανάσιος Ευταξίας, υπουργός, Πρόγραμμα, Απόρριψη, Ώρες Διδασκαλίας, Φροντιστηριακή Διδασκαλία, Καθηγητές, Νομοθεσία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29