Διαγωνίσματα - Βραβεία

Υποφάκελος uoadl:65996 78 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διαγωνίσματα - Βραβεία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

Χρονική κάλυψη:
1894-1895
Ταξιθετικός αριθμός:
227.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
35 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ποιητικοί Αγώνες
Λέξεις-κλειδιά:
Ν. Σχινάς, Δωρεά, Προσφορά, Αποδοχή, Στρατιωτική Ιστορία, Ιωάννης Χατζιδάκης, πρύτανης, Φιλοσοφική Σχολή, Έδρα, Ιστορία της Τέχνης, Αρχαιολογία, Επιγραφική, Προκήρυξη, Διαγωνισμός, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Άγγελος Βλάχος, υπουργός, Σχολές, Κοσμήτορες, Σπυρίδων Βάσης, τακτικός καθηγητής, κοσμήτορας, Κριτές, Επιτροπή, Μέλη, Καθηγητές, Ονόματα, Εφημερίς της Κυβερνήσεως, δημοσίευση, Πρόσκληση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35