Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:65998 75 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Χρονική κάλυψη:
1894-1895
Ταξιθετικός αριθμός:
218.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
4 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Χατζιδάκης, πρύτανης, Ιωάννης Σφογγόπουλος, Διαθήκη, Κληρονομιά, Σχολές, Ιατρική Σχολή, Ρήγας Νικολαΐδης, κοσμήτορας, Άποροι Φοιτητές, Υποτροφίες, Πορταριά, Λογιστήριο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4