Μαιευτήριο

Υποφάκελος uoadl:65999 106 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Μαιευτήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1885-1886
Ταξιθετικός αριθμός:
356.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
2 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μαιευτήριο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Εξοπλισμός
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Τελωνείον Πειραιώς, σκεύασμα, δείγματα, διδασκαλία, φοιτητές, Κωνσταντίνος Δηληγιάννης, πρύτανης, εντολή, παραλαβή, πληρωμή.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2