Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες

Υποφάκελος uoadl:66000 83 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

Χρονική κάλυψη:
1894-1895
Ταξιθετικός αριθμός:
147.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
38 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
2 έγγραφα είναι στα Γαλλικά
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Τιμητικές εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις
Λέξεις-κλειδιά:
Σύλλογος των Φιλοτέχνων, Αχιλλέας Παράσχος, ποιητής, Μνημόσυνο, Νεοκλής Καζάζης, τακτικός καθηγητής, ομιλητής, Πρόσκληση, Γεράσιμος Φωκάς, υφηγητής, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου, Πανεπιστήμιο της Λίλλης (Λιλ), Γαλλία, Εορτασμός, Ευχαριστήρια επιστολή, Ιωάννης Χατζιδάκης, πρύτανης, Δαπάνες, Έξοδα Μετακίνησης, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, Αλληλογραφία, Επιστολές, Μητρόπολη Αθηνών, Τρεις Ιεράρχες, εορτασμός, Ευεργέτες, Αοίδιμοι καθηγητές, Αναστάσιος Κυριακός, τακτικός καθηγητής, ομιλητής, Σπυρίδων Φυντικλής, Παναγιώτης Παυλίδης, Κηδεία, Κηδείες
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38