Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:66001 105 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος   

Χρονική κάλυψη:
1885-1886
Ταξιθετικός αριθμός:
188.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
6 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ωρολόγια προγράμματα
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Δηληγιάννης, πρύτανης, πρόσκληση, κοσμήτορες, σχολές, σύνταξη, πρόγραμμα, χειμερινό εξάμηνο, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Παναγιώτης Μανέτας, υπουργός, έγκριση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6