Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:66085 117 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Χρονική κάλυψη:
1895-1896
Ταξιθετικός αριθμός:
136.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
13 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Δημήτριος Πετρίδης, υπουργός, Άδειες, Άδειες απουσίας, Αιτήσεις, Εγκρίσεις, Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, πρύτανης, Αναρρωτικές Άδειες, Προσωπικό, Υπάλληλοι, Φροντιστήρια, Εργαστήρια
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13