Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:66089 109 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1895-1896
Ταξιθετικός αριθμός:
198.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
34 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αναθέσεις μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Μαθήματα, Διδασκαλία, Αναθέσεις, Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, πρύτανης, Σχολές, Κοσμήτορες, Έναρξη, Εντολές, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Δημήτριος Πετρίδης, πρύτανης, Εξετάσεις, Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Έδρες, Νόμος ΒΠΡ, Κατάργηση, Διδακτορικές Εξετάσεις, Καθηγητές, Ονόματα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34