Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Υποφάκελος uoadl:66580 238 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.) 

Χρονική κάλυψη:
1897-1898
Ταξιθετικός αριθμός:
178.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
110 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Διορισμοί και παύσεις προσωπικού
Διορισμός, Κωστής Παλαμάς, γραμματέας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, υπουργός, Υπουργείο των Εκπαιδευτικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
Προκήρυξη, τακτικός καθηγητής, Νικόλαος Μάκκας, κοσμήτορας, Ιατρική Σχολή, Σπυρίδων Μαγγίνας, πρύτανης
Βιβλία, κατάλογος, Εμμανουήλ Ζολώτας, καθηγητής, Θεολογική Σχολή
Επίτιμος διδάκτορας, ανακήρυξη, Πανεπιστήμιο Λειψίας, Ιωάννης Χατζιδάκις, καθηγητής, Φιλοσοφική Σχολή
Διορισμός, επιστάτης, Αρεταίειο Νοσοκομείο
Αιτήσεις και αναφορές καθηγητών
Επιστολή, εργαστήρια, Ιατρική Σχολή, καθηγητές, ονόματα
Επιστολή, εργαστήρια, Φιλοσοφική Σχολή, Αναστάσιος Δαμβέργης, καθηγητής
Επιστολή, χορηγεία, Γεώργιος Καλλισπέρης, υφηγητής, Νομική Σχολή
Επιστολή, χορηγεία, Γεώργιος Λαμπάκης, υφηγητής, Θεολογική Σχολή
Επιστολή, εργαστήρια, Ρήγας Νικολαϊδης, καθηγητής, Ιατρική Σχολή
Επιστολή, ανέγερση εργαστηρίου, Σπυρίδων Μηλιαράκης, καθηγητής, Φιλοσοφική Σχολή
Αίτηση, εργαστήριο, Φιλοσοφική Σχολή, φοιτητές, ονόματα
Διορισμός, υφηγητές, ονόματα, Αναστάσιος Χρηστομάνος, αντιπρύτανης
Διορισμός, παύση, καθαριστές εργαστηρίων, ονόματα
Πρόσληψη, βοηθοί εργαστηρίου, ονόματα, Ιατρική Σχολή, Περικλής Βρυζάκης, υπογραμματέας
Νικόλαος Δελλαπόρτας, καθηγητής, Ιατρική Σχολή
Βοηθός κλινικής, παύση, ονόματα
Πρόσληψη, βοηθοί Χημείου, ονόματα
Αίτηση, βοηθός εργαστηρίου, πρόσληψη, ονόματα
Αίτηση, βοηθός εργαστηρίου, μισθός, ονόματα
Διορισμός, επιστάτης, ονόματα
Προαγωγή, βοηθός Γραφείου Πρυτανείας, ονόματα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110