Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:66581 189 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Χρονική κάλυψη:
1897-1898
Ταξιθετικός αριθμός:
136.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
22 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
Αίτηση, άδεια, Αθανάσιος Βουδούρης, κλητήρας
Βεβαίωση, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, υπουργός, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Νεοκλής Καζάζης, καθηγητής, Νομική Σχολή
Σπυρίδων Μαγγίνας, πρύτανης, Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, Ιατρική Σχολή
Τηλέμαχος Κομνηνός, επιμελητής, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Σπυρίδων Λάμπρος, Φιλοσοφική Σχολή
Νικόλαος Πεζόπουλος, Δημήτριος Θεοφανόπουλος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22