Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:66585 239 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1897-1898
Ταξιθετικός αριθμός:
198.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
4 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αναθέσεις μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Διδασκαλία μαθημάτων
Αίτηση, ανάθεση διδασκαλίας, Ανδρέας Σκιάς, υφηγητής, Φιλοσοφική Σχολή, Σπυρίδων Μαγγίνας, πρύτανης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4