Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού

Υποφάκελος uoadl:66588 223 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια  

Χρονική κάλυψη:
1897-1898
Ταξιθετικός αριθμός:
122.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
11 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συνέδρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Διεθνές συνέδριο, Εφαρμοσμένη Χημεία, Βιέννη, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, υπουργός, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
Διεθνές συνέδριο Ανατολιστών, Ρώμη, αναφορά
Σπυρίδων Μαγγίνας, πρύτανης, Ιατρική Σχολή, κοσμητεία
Επιστολή, απεσταλμένος, Βιέννη, Ελληνική Πρεσβεία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11