Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:66589 211 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Χρονική κάλυψη:
1897-1898
Ταξιθετικός αριθμός:
231.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
34 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
Ακαδημαϊκές Αρχές
Εκλογή, κοσμήτορες, ψηφοφορία, καθηγητές, ονόματα, Σπυρίδων Μαγγίνας, πρύτανης
Έγκριση, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, υπουργός, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
Πρύτανης, εκλογή, Τιμολέων Αργυρόπουλος, καθηγητής, Φιλοσοφική Σχολή
Συγκλητικοί, αναβολή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34