Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:66592 275 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Υποτροφίες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Χρονική κάλυψη:
1897-1898
Ταξιθετικός αριθμός:
223.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
65 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Υποτροφίες, Αριστεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κρατικές υποτροφίες
Λέξεις-κλειδιά:
Υποτροφία, προκήρυξη, Σπυρίδων Μαγγίνας, πρύτανης
Αίτηση, διαγωνισμός, Φιλοσοφική Σχολή, φοιτητές, ονόματα, καθηγητές, ονόματα, Νικόλαος Πολίτης, κοσμήτορας, Πέτρος Βρυζάκης, υπογραμματέας, Παρ. Νικολάου(;), κληροδότημα
Α. Παπαδάκης(;), κληροδότημα
Έγκριση, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, υπουργός, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
Ιωάννης Χατζηδάκης, πρύτανης
Ανανέωση εγγραφής
Παράταση, φοιτητές, ονόματα
Θ. Μανούσης(;), κληροδότημα
Τριανταφυλλιά Κριεζή, κληροδότημα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65