Αποφάσεις Σχολών και Οικονομικού Συμβουλίου - Προϋπολογισμοί Σχολών - Εκπαιδευτηρίων, Αναγορεύσεις Επιτίμων - Διδακτόρων

Υποφάκελος uoadl:66594 220 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αποφάσεις Σχολών και Οικονομικού Συμβουλίου - Προϋπολογισμοί Σχολών - Εκπαιδευτηρίων, Αναγορεύσεις Επιτίμων - Διδακτόρων
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αποφάσεις Σχολών, Οικονομικού Συμβουλίου και οικονομικών θεμάτων καθώς και αναγορεύσεις επιτίμων διδακτόρων

Χρονική κάλυψη:
1897-1898
Ταξιθετικός αριθμός:
255.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
6 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση, 1 έγγραφο βρίσκεται στον εν λόγω φάκελο εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Σχολές, Οικονομικό Συμβούλιο, Επίτιμοι Διδάκτορες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αλληλογραφία
Αποφάσεις
Λέξεις-κλειδιά:
Γνωμοδοτήσεις, καθηγητές, νομοσχέδιο, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
Επιστολή, Νικόλαος Μάκκας, κοσμήτορας, Ιατρική Σχολή, Πέτρος Βρυζάκης, υπογραμματέας
Σπυρίδων Μαγγίνας, πρύτανης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12