Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:68790 191 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1921-1922
Ταξιθετικός αριθμός:
199.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
23 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αναθέσεις μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Πολυγένης, Πρύτανης, αναθέσεις, διδασκαλία, μαθήματα
Σπυρίδων Λιβιεράτος, Κοσμητεία, Ιατρική Σχολή
Αδαμάντιος Αδαμαντίου, Κοσμητεία, Φιλοσοφική Σχολή
Κωνσταντίνος Ράδος
Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως
Κωνσταντίνος Ζέγγελης, Χημείον, Εργαστήριον Ανοργάνου Χημείας
Βασίλειος Πρωτόπουλος
Ιωάννης Γεωργιάδης, Εργαστήριον Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας
Κωνσταντίνος Σάββας, Εργαστήριον Υγιεινής και Μικροβιολογίας
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23