Αποφάσεις Σχολών και Οικονομικού Συμβουλίου - Προϋπολογισμοί Σχολών, Εκπαιδευτηρίων - Αναγορεύσεις Επίτιμων Διδακτόρων

Υποφάκελος uoadl:68792 328 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αποφάσεις Σχολών και Οικονομικού Συμβουλίου - Προϋπολογισμοί Σχολών, Εκπαιδευτηρίων - Αναγορεύσεις Επίτιμων Διδακτόρων
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αποφάσεις Σχολών, Οικονομικού Συμβουλίου και οικονομικών θεμάτων καθώς και αναγορεύσεις επιτίμων διδακτόρων

Χρονική κάλυψη:
1921-1922
Ταξιθετικός αριθμός:
260.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
96 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Σχολές, Οικονομικό Συμβούλιο, Επίτιμοι Διδάκτορες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Αλληλογραφία
Αποφάσεις
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Πολυγένης, Πρύτανης, καθηγητές, άδειες, αναθέσεις, διδασκαλία, μαθήματα, διορισμοί, εξεταστικές επιτροπές, γνωμοδοτικές επιτροπές, μέλη, αποφάσεις
Σπυρίδων Λιβιεράτος, Κοσμητεία, Ιατρική Σχολή, εξεταστικά τμήματα, ίδρυση, έδρες
Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως
Υπουργείον Συγκοινωνίας
Νικόλαος Εξαρχόπουλος, Κοσμητεία, Φιλοσοφική Σχολή
Υπουργείον Γεωργίας
Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας
Κωνσταντίνος Μελισσηνός, Οδοντιατρικό Σχολείο
Υπουργείον των Εσωτερικών
Μιχαήλ Λιβαδάς, Κοσμητεία, Νομική Σχολή
Κωνσταντίνος Λούρος, Αντιπρύτανης, Γεώργιος Μπραντές, αναγόρευση, επίτιμος διδάκτωρ
Χρήστος Ανδρούτσος, Κοσμητεία, Θεολογική Σχολή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96