Εργαστήρια - Σπουδαστήρια - Βιβλιοθήκη - Οδοντιατρικό Σχολείο - Συστάσεις επιτροπών - Τρόφιμα - Φάρμακα - Υγειονομικό υλικό (υποφάκελος 333.1)

Υποφάκελος uoadl:68793 387 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εργαστήρια - Σπουδαστήρια - Βιβλιοθήκη - Οδοντιατρικό Σχολείο - Συστάσεις επιτροπών - Τρόφιμα - Φάρμακα - Υγειονομικό υλικό (υποφάκελος 333.1)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των εργαστηρίων, των σπουδαστηρίων , της βιβλιοθήκης, του Οδοντιατρικού Σχολείου καθώς και τις συστάσεις επιτροπών για την προμήθεια τροφίμων, φαρμάκων και υγειονομικού υλικού

Χρονική κάλυψη:
1921-1922
Ταξιθετικός αριθμός:
333.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
99 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση, 3 έγγραφα στα γερμανικά, 1 έγγραφο στα γαλλικά, 3 έγγραφα του 1920
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εργαστήρια
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Οδοντιατρικό Σχολείο
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Κρανιώτης, Οδοντιατρικό Σχολείο, πιστώσεις, εξοπλισμός, επισκευές
Αιτήσεις, ιδιώτες, εργολάβοι, χήρες
Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, έγκριση, πιστώσεις
Κωνσταντίνος Λούρος, Αντιπρύτανης, επιτροπές
Ιωάννης Γεωργιάδης, Εργαστήριον Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, προσωπικό, ελλείψεις
Ελληνική Πρεσβεία εν Βουδαπέστη
Χρήστος Μαλανδρίνος, Πρύτανης
Κωνσταντίνος Ζέγγελης, Εργαστήριον Ανοργάνου Χημείας
Γεώργιος Αθανασιάδης, Εργαστήριον Φυσικής, αποζημιώσεις
Κωνσταντίνος Μελισσηνός, Παθολογικόν Ανατομείον
Fabrique de Produits Chimiques, καταστάσεις
Γεώργιος Ι. Αγγελόπουλος, πληρωμές
Γεώργιος Ματθαιόπουλος, Εργαστήριον Οργανικής Χημείας
Κωνσταντίνος Πολυγένης, Πρύτανης, διδασκαλία, μαθήματα
Υπουργείον επί των Ναυτικών, πρόστιμα
Δημήτριος Κατερινόπουλος, Εργαστήριον Χειρουργικής Παθολογίας
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99