Κλινικές - Νοσοκομεία (υποφάκελος 373.1)

Υποφάκελος uoadl:68794 336 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κλινικές - Νοσοκομεία (υποφάκελος 373.1)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία τους (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1921-1922
Ταξιθετικός αριθμός:
373.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
271 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Λούρος, Αντιπρύτανης, πληρωμές
Κωνσταντίνος Πολυγένης, Πρύτανης,προσωπικό, ζητήματα, διορισμοί, δημοπρασίες, προμήθειες, μισθοδοσία, εξοπλισμός
Μιχαήλ Κατσαράς, Νευρολογική Κλινική
Αιτήσεις, αναφορές, προσωπικό, υπάλληλοι, ιδιώτες
Δήμος Αθηναίων, νοσήλια
Γεράσιμος Φωκάς, Χειρουργική Κλινική, προϋπολογισμός
Ευάγγελος Καλλιοντζής, Αρεταίειον
Χρήστος Μαλανδρίνος, Παιδιατρική Κλινική
Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος, Γυναικολογική Κλινική, πινάκες, μισθοδοσία
Σπυρίδων Λιβιεράτος, Ιατρική Κλινική, Κοσμητεία, Ιατρική Σχολή
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Υπουργείον Επισιτισμού
Υπουργείον των Οικονομικών
Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, τιμολόγηση, πίνακες
Αγορανομικόν Τμήμα Αθηνών
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220


221


222


223


224


225


226


227


228


229


230


231


232


233


234


235


236


237


238


239


240


241


242


243


244


245


246


247


248


249


250


251


252


253


254


255


256


257


258


259


260


261


262


263


264


265


266


267


268


269


270


271