Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 455.1)

Υποφάκελος uoadl:68795 198 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 455.1)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών, άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών

Χρονική κάλυψη:
1921-1922
Ταξιθετικός αριθμός:
455.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
47 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φοιτητικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Στρατολογικά θέματα
Εκθέσεις
Εκπαιδευτικά Τέλη
Λέξεις-κλειδιά:
Αιτήσεις, υπομνήματα, φοιτητές, απαλλαγές, μαθήματα, εξεταστική, εγγραφές, πιστοποιητικά, αναβολές, στρατολογία, πτυχία, νοσήλια
Αιτήσεις πληροφοριών
Χρήστος Ανδρούτσος, Κοσμητεία, Θεολογική Σχολή
Ευαγγελισμός
Υπουργείον Στρατιωτικών, έπαινοι
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47