Δικαστικά (Εισαγγελία)

Υποφάκελος uoadl:68797 201 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Δικαστικά (Εισαγγελία)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με νομικές υποθέσεις του πανεπιστημίου

Χρονική κάλυψη:
1921-1922
Ταξιθετικός αριθμός:
242.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
12 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Νόμοι, Διατάγματα, Παράρτημα
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Λούρος, Αντιπρύτανης, υπάλληλοι, καταγγελίες, ανακρίσεις, καθηγητές, ένορκοι, απαλλαγές
Ο παρά τοις εν Αθήναις Πλημμελοιοδίκαις Ανακριτής
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12