Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες (υποφάκελος 154.3, 154.4)

Υποφάκελος uoadl:68799 478 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες (υποφάκελος 154.3, 154.4)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

Χρονική κάλυψη:
1921-1922
Ταξιθετικός αριθμός:
154.3, 154.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
275 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση, 8 έγγραφα στα αγγλικά, 7 έγγραφα στα ιταλικά, 14 έγγραφα στα γαλλικά, 3 έγγραφα στα λατινικά, 2 έγγραφα στα γερμανικά, 2 έγγραφα του 1915, ένα έγγραφο του 1917
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Τιμητικές εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Λούρος, Αντιπρύτανης, εορτές, συλλυπητήρια Ευάγγελος Καλλιοντζής, Ιωάννης Σβορώνος, Ανδρέας Σκιάς, Βασίλειος Πρωτόπουλος, Διονύσιος Αιγινήτης, θάνατοι, κηδείες, μνημόσυνα
Κωνσταντίνος Πολυγένης, Πρύτανης, επέτειοι, Ιωάννης Καποδίστριας, Ιωάννης Δομπόλης, Παύλος Καρολίδης, μνημόσυνα
Ιωάννης Γεωργιάδης
Υπουργείον επί των Εξωτερικών, δαπάνες, αντιπρόσωποι, εορτές, εξωτερικό
Union Internationale de la Crimie Pure et Applique
Societe Asiatique
Universite Internationale
Faculte de Medecine de Montpellier
Δήμος Αθηναίων, τελετές, μνήμη Κωνσταντίνου Παλαιολόγου
Ιωάννης Ε. Μεσολωράς, Πρύτανης
Γεώργιος Ι. Αγγελόπουλος, Πρύτανης
Χρήστος Μαλανδρίνος, Πρύτανης
Γεώργιος Γαζέπης, Πρύτανης
Ορθόδοξος Αρμένικη Κοινότης Αθηνών – Πειραιώς
Legation Royale de Grece
The John Hopkins University
University of Pensylvania
Harvard University
Ανδρέας Ανδρεάδης, λόγοι, Λόρδος Βύρωνας, εκατονταετηρίδα θανάτου
Κωνσταντίνος Πολυγένης, Πρύτανης, ευχαριστήρια, μνημείο Παστέρ, εορτές, μνημόσυνα
Υπουργείον επί των Εξωτερικών
Universita di Padova
Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης Κρετσουνίστης της Ηπείρου
Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός»
Yale University
Ιωάννης Γεωργιάδης, Κοσμητεία, Ιατρική Σχολή
Faculte de Medecine de Montpellier
Universidad Nacional de Bonis Aires
Universite Internationale
Κωνσταντίνος Λούρος, Αντιπρύτανης, επέτειοι, τελετές, Επανάσταση 1821
Χρήστος Μαλανδρίνος, Πρύτανης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220


221


222


223


224


225


226


227


228


229


230


231


232


233


234


235


236


237


238


239


240


241


242


243


244


245


246


247


248


249


250


251


252


253


254


255


256


257


258


259


260


261


262


263


264


265


266


267


268


269


270


271


272


273


274


275