Διάφορα μη υπαγόμενα στις άλλες κατηγορίες (Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου), (υποφάκελος 276.1)

Υποφάκελος uoadl:68800 231 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα μη υπαγόμενα στις άλλες κατηγορίες (Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου), (υποφάκελος 276.1)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1921-1922
Ταξιθετικός αριθμός:
276.1, 276.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
161 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση, 10 έγγραφα στα αγγλικά, 1 έγγραφο στα ιταλικά, 7 έγγραφα στα γαλλικά
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Αγορές, γραφική ύλη
Κεντρικόν Συμβούλιον του Πόντου, εκθέσεις, τραγωδίες, Μπάφφρα, Οινόη, διωγμοί, πρόσφυγες
Trinity College Dublin
Regia Universita di Torino
Κωνσταντίνος Πολυγένης, Πρύτανης, αναφορές, διωγμοί, Μικρά Ασία
Υπουργείον επί των Εξωτερικών
Socitatea Legala Romana de Geografie
Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως
Κωνσταντίνος Λούρος, Αντιπρύτανης, διαμαρτυρίες, διωγμοί, Μικρά Ασία
Πίνακές, φοιτητές, ονόματα
Κωνσταντίνος Κτενάς
Ιωάννης Κρανιώτης, Οδοντιατρικό Σχολείο, υλικοτεχνική υποδομή
Αιτήσεις, ιδιώτες, εργολάβοι
Ίων Δραγούμης, ανδριάντας
Υπουργείον των Εσωτερικών, έρανοι
Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία
Δημαρχία Κω
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161