Τελωνείο (Ατέλειες - Άδειες Εισαγωγής)

Υποφάκελος uoadl:68801 238 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Τελωνείο (Ατέλειες - Άδειες Εισαγωγής)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με εκτελωνισμούς, άδειες και ατέλειες εισαγωγής οργάνων, βιβλίων κ.λπ.

Χρονική κάλυψη:
1921-1922
Ταξιθετικός αριθμός:
244.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
16 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τελωνείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Άδειες
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Πολυγένης, Πρύτανης, δασμοί, δέματα
Δημοτικόν Νοσοκομείον «Η Ελπίς», προμήθειες, υλικά
Υπουργείον των Οικονομικών
Κωνσταντίνος Λούρος, Αντιπρύτανης
Τράπεζα Αθηνών
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16