Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:68885 135 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Χρονική κάλυψη:
1924-1925
Ταξιθετικός αριθμός:
139.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
248 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
Αιτήσεις, άδειες, υπάλληλοι, διδακτικό προσωπικό
Κωνσταντίνος Ζέγγελης, Πρύτανης
Σωκράτης Κουγέας, Κοσμητεία, Φιλοσοφική Σχολή
Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως
Δημήτριος Χόνδρος, Εργαστήριον Φυσικής
Εμμανουήλ Εμμανουήλ, Φαρμακευτικόν Χημείον
Κωνσταντίνος Σάββας, Εργαστήριον Υγιεινής και Μικροβιολογίας
Κωνσταντίνος Μελισσηνός, Παθολογικόν Ανατομείον
Μενέλαος Σακορράφος, Αστυκλινική
Θεόδωρος Σκούφος, Ζωολογικόν Μουσείον
Δημήτριος Παππούλιας, Προπρύτανης
Νικόλαος Παπαντωνόπουλος, Οδοντιατρικόν Σχολείον
Γεράσιμος Φωκάς, Αρεταίειον Νοσοκομείον, Χειρουργική Κλινική
Θρασύβουλος Γ. Πετμεζάς, Κοσμητεία, Νομική Σχολή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205