Ακαδημαϊκό έτος 1945-1946

Φάκελος uoadl:70202 1485 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ακαδημαϊκό έτος 1945-1946
Χρονική κάλυψη:
1945-1946
Ταξιθετικός αριθμός:
Φάκελοι: 195, 181, 130, 210, 185, 237, 224, 264, 350, 392, 529, 530, 253, 241, 168, 291, 243, 544, 553, 586, 587, 603, 623, 628, 634, 653, 658, 675, 682, 683, 684, 685, 686, 678
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

2. Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Υποφάκελος uoadl:70204
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:70205
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Παραχωρήσεις Αιθουσών

Υποφάκελος uoadl:70207
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:70208
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:70209
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Κλινικές - Νοσοκομεία

Υποφάκελος uoadl:70212
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Δημοσιεύματα (Εκθέσεις πεπραγμένων)

Υποφάκελος uoadl:70217
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Μισθώσεις - Επιτάξεις Ακινήτων, Εισπράξεις Ενοικίων

Υποφάκελος uoadl:124528
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο