Ακαδημαϊκό έτος 1947-1948

Φάκελος uoadl:70261 1594 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ακαδημαϊκό έτος 1947-1948
Χρονική κάλυψη:
1947-1948
Ταξιθετικός αριθμός:
Φάκελοι: 181, 201, 131, 211, 185, 237, 224, 265, 351, 393, 189, 532, 533, 253, 242, 241, 254, 168, 292, 293, 244, 243, 545, 553, 556, 589, 604, 623, 631, 634, 653, 659, 675, 682, 683, 684, 685, 686, 678
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Υποφάκελος uoadl:70267
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:70269
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού

Υποφάκελος uoadl:70270
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Παραχωρήσεις Αιθουσών

Υποφάκελος uoadl:70274
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:70276
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:70277
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Κλινικές - Νοσοκομεία

Υποφάκελος uoadl:70280
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:70281
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Δικαστικά (Εισαγγελία)

Υποφάκελος uoadl:70284
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Δημοσιεύματα (Εκθέσεις πεπραγμένων)

Υποφάκελος uoadl:70288
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Καλλιτεχνία - Γραφή εικόνων καθηγητών

Υποφάκελος uoadl:70289
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Τελωνείο (Ατέλειες - Άδειες Εισαγωγής)

Υποφάκελος uoadl:70292
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο