Ακαδημαϊκό έτος 1948-1949

Φάκελος uoadl:70312 1435 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ακαδημαϊκό έτος 1948-1949
Χρονική κάλυψη:
1948-1949
Ταξιθετικός αριθμός:
Φάκελοι: 142, 201, 131, 211, 185, 237, 224, 265, 266, 351, 393, 189, 253, 241, 254, 169, 293, 294, 244, 243, 545, 553, 556, 589, 604, 624, 628, 634, 654, 659, 675, 682, 683, 684, 685, 686, 678
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:70314
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:70315
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού

Υποφάκελος uoadl:70317
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Παραχωρήσεις Αιθουσών

Υποφάκελος uoadl:70319
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:70321
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:70322
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Κλινικές - Νοσοκομεία

Υποφάκελος uoadl:70327
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:70328
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Δημοσιεύματα (Εκθέσεις πεπραγμένων)

Υποφάκελος uoadl:70330
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Καλλιτεχνία - Γραφή εικόνων καθηγητών

Υποφάκελος uoadl:70331
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Τελωνείο (Ατέλειες - Άδειες Εισαγωγής)

Υποφάκελος uoadl:70334
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Μισθώσεις - Επιτάξεις Ακινήτων, Εισπράξεις Ενοικίων

Υποφάκελος uoadl:124531
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο