Ακαδημαϊκό έτος 1952-1953

Φάκελος uoadl:70566 1340 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ακαδημαϊκό έτος 1952-1953
Χρονική κάλυψη:
1952-1953
Ταξιθετικός αριθμός:
Φάκελοι: 201, 213, 267, 395, 538, 171, 299, 300, 301, 545, 546, 553, 556, 592, 593, 604, 624, 628, 654, 659, 675, 682, 683, 684, 685, 686, 678
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:70568
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Κλινικές - Νοσοκομεία

Υποφάκελος uoadl:70573
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Μισθώσεις - Επιτάξεις Ακινήτων, Εισπράξεις Ενοικίων

Υποφάκελος uoadl:124535
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Πωλήσεις Απαλλοτριώσεις

Υποφάκελος uoadl:124586
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Βοηθήματα προς υπαλλήλους (Χήρες κ.τ.λ...)

Υποφάκελος uoadl:126085
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Μισθοί (Προσαυξήσεις, Επιμίσθια, Νοσήλια)

Υποφάκελος uoadl:126497
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Υποφάκελος uoadl:126529
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:142453
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Υπότροφοι Κασσιμάτειου Κληροδοτήματος

Υποφάκελος uoadl:143266
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Κασσιμάτειο Κληροδότημα

Υποφάκελος uoadl:143346
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο