Ακαδημαϊκό έτος 1953-1954

Φάκελος uoadl:70602 1299 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ακαδημαϊκό έτος 1953-1954
Χρονική κάλυψη:
1953-1954
Ταξιθετικός αριθμός:
Φάκελοι: 215, 267, 396, 537, 172, 301, 302, 546, 553, 556, 604, 624, 654, 659, 594, 675, 682, 683, 684, 685, 686, 678
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

3. Κλινικές - Νοσοκομεία

Υποφάκελος uoadl:70606
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Μισθώσεις - Επιτάξεις Ακινήτων, Εισπράξεις Ενοικίων

Υποφάκελος uoadl:124536
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Πωλήσεις Απαλλοτριώσεις

Υποφάκελος uoadl:124587
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Μισθοί (Προσαυξήσεις, Επιμίσθια, Νοσήλια)

Υποφάκελος uoadl:126498
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Υποφάκελος uoadl:126530
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:142454
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Υπότροφοι Κασσιμάτειου Κληροδοτήματος

Υποφάκελος uoadl:143267
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Κασσιμάτειο Κληροδότημα

Υποφάκελος uoadl:143348
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο